TPTMLogistics

Design and modify by Wis.im

Go to Website

Name : TPTM Logistics
Total Assets : 222,329,324 Baht
About : บริษัทขนส่งน้ำมันดีเซลโดยใช้รถบรรทุก ชั้นนำในประเทศไทย
Status : เว็บไซต์พร้อมใช้งาน

วันที่ 21 ‎เมษายน 2018 Wis.im ได้เริ่มทำเว็บไซต์ให้บริษัท TPTM Logistics อย่างเป็นทางการ เป้าหมายคือทำเว็บไซต์ของบริษัท TPTM Logistics โดยออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบยูสบิลิตี้ของ Steve Krug และดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสวยงามตามแบบฉบับของบริษัท หลังจากที่เราพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท TPTM Logistics เสร็จแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดการโครงการเป็นอย่างมาก และยังให้เราพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Responsive Design