NahmJai

Design and modify by Wis.im

Name : NahmJai.org
Total Assets : N/A Baht
About : เว็บไซต์คอมมูนิตี้ชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
Status : เว็บไซต์พร้อมใช้งาน

วันที่ 4 ‎เมษายน 2018 Wis.im ได้เริ่มทำเว็บไซต์ให้ NahmJai (องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร) อย่างเป็นทางการ เป้าหมายคือทำเว็บไซต์ NahmJai.org โดยออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบยูสบิลิตี้ของ Steve Krug และดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสวยงามตามแบบฉบับขององค์กร หลังจากที่เราพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของ NahmJai เสร็จแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดการโครงการเป็นอย่างมาก และยังให้เราพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Responsive Design