เว็บไซต์สำหรับบริหาร จัดการ รับ และส่งอีเมล (Web Mail) ติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web Server) สามารถเรียกใช้งานได้ผ่านทาง Web Browser