แพ็กเกจ จ้างทำเว็บ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความสามารถเสมือนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Web Application) พร้อมนำเสนอเนื้อหา, ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว