แพ็กเกจ จ้างทำเว็บ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหา และภาพเคลื่อนไหวเป็นหลัก (Web Animation)