ระบบตอบรับอีเมลอัตโนมัติ แบบกำหนดช่วงเวลาได้ (Vacation Messages) เช่น เมื่อมีอีเมลเข้ามาที่ อีเมลที่ตั้งค่า Vacation Messages ไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะส่งอีเมลกลับไปยังอีเมลที่ส่งเข้ามา เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลของการตอบรับอัตโนมัติ