การออกแบบเว็บไซต์ให้เข้าใจง่าย (Usability Design) โดยอาศัยหลักจิตวิทยาทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ไม่ต้องใช้ความคิดมาก ในการทำความเข้าใจเว็บไซต์ และมีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็บไซต์ (Advanced Usability Design)