ไม่จำกัดปริมาณการรับ และส่งข้อมูล (Unlimited Bandwidth) ของเว็บไซต์ ตราบใดที่ไม่ทำให้ระบบเกิดปัญหา กรณีที่เกิดปัญหา การดำเนินการในขั้นถัดไป ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wis.im และให้ถือเป็นที่สุด