การออกแบบอินเตอร์เฟซ หรือหน้าตาของเว็บไซต์ (UI Design) ให้สวยงาม โดยอาศัยหลักจิตวิทยาทำให้ผู้ชมเว็บไซต์เกิดความประทับใจ และมีความรู้สึกที่ดีในการชมเว็บไซต์