การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Design) โดยอาศัยหลักจิตวิทยาทำให้ผู้ชมเว็บไซต์มีความสะดวกสบายในการรับชม และมีการรับรู้เนื้อหาที่ดี