ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (Unlimited MySQL Database) บน Wis.im Server ตราบใดที่ไม่ทำให้ระบบเกิดปัญหา กรณีที่เกิดปัญหา การดำเนินการในขั้นถัดไป ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wis.im และให้ถือเป็นที่สุด