ระบบกระจายอีเมลไปยังอีเมลที่อยู่ในรายการ (Mailing List) เช่น เมื่อมีการส่งอีเมลไปยัง อีเมลที่ตั้งค่ากระจายอีเมลไว้ ระบบจะทำการส่งอีเมลถึง อีเมลที่อยู่ในรายการทั้งหมด