ไม่จำกัดจำนวนบัญชี FTP (Unlimited FTP Account) บน Wis.im Host ตราบใดที่ไม่ทำให้ระบบเกิดปัญหา กรณีที่เกิดปัญหา การดำเนินการในขั้นถัดไป ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wis.im และให้ถือเป็นที่สุด