ระบบส่งต่ออีเมล จากอีเมลหนึ่ง ไปยังอีกอีเมลหนึ่ง โดยอัตโนมัติ (Forwarder) เช่น มีอีเมลเข้ามาที่ abc@yourdomain.com (Forwarder) ระบบก็จะส่งต่ออีเมลไปที่ xyz@otherdomain.com ทันที