เพิ่มชื่อเว็บไซต์อื่นๆ เข้าไปในชื่อเว็บไซต์หลักได้ไม่จำกัด (Unlimited Domain Pointer) บน Wis.im Host ตราบใดที่ไม่ทำให้ระบบเกิดปัญหา กรณีที่เกิดปัญหา การดำเนินการในขั้นถัดไป ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wis.im และให้ถือเป็นที่สุด