ระบบ IP สำรอง (Backup IP) ของ RC Mail ที่มีไว้แก้ปัญหาส่งอีเมลแล้ว เข้ากล่องจดหมายขยะ (Junk Mailbox)