ระบบตอบรับอีเมลอัตโนมัติ (Autoresponder) เช่น เมื่อมีอีเมลเข้ามาที อีเมลที่ตั้งค่าตอบรับเอาไว้ ระบบจะส่งอีเมลกลับไปยังอีเมลที่ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทราบว่าระบบได้รับอีเมลแล้ว