1. คลิก Link ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบชื่อเว็บไซต์
  2. กรอกชื่อเว็บไซต์ที่ท่านต้องการตรวจสอบ เช่น yourdomain.com แล้วคลิกปุ่ม “Lookup”
  3. ในกรณีที่สถานะขึ้นว่า “The requested domain was not found in the Registry or Registrar’s RDAP sewer.” แปลว่าชื่อเว็บไซต์นั้น ว่างอยู่ และสามารถลงทะเบียน เพื่อเป็นเจ้าของได้
  4. กลับมาที่หน้านี้อีกครั้ง แล้วคลิกแถบ “Domain Registration” เพื่อลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ ➤