รับพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขาย

ผู้คนกำลังให้บริการ รับพัฒนาเว็บไซต์

เป้าหมายสูงสุดของบริการ รับพัฒนาเว็บไซต์ ของเรา

บริการ รับพัฒนาเว็บไซต์ ของเราสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้ ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ตามมาตรฐานการออกแบบ Advanced UX/UI และ Advanced Responsive พร้อมปรับแต่งเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลัก Marketing, SEO (Search Engine Optimization) และ Psychology ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณน่าเชื่อถือ สวยงาม และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของคุณได้ง่ายขึ้น จนนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และหากทำ White Hat SEO อย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสสูงที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% เพราะลูกค้าจะสามารถค้นพบเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ผ่าน Search Engine เช่น Google, Bing, Yahoo เป็นต้น

สถิติยอดขายหลังใช้บริการของเรา

จากการเก็บสถิติลูกค้าที่ใช้บริการ รับพัฒนาเว็บไซต์ ของเราจำนวน 1,000 ราย พบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 100%-119% จำนวน 28 ราย, ยอดขายเพิ่มขึ้น 80%-99% จำนวน 96 ราย, ยอดขายเพิ่มขึ้น 60%-79% จำนวน 164 ราย, ยอดขายเพิ่มขึ้น 40%-59% จำนวน 338 ราย, ยอดขายเพิ่มขึ้น 20%-39% จำนวน 281 ราย, ยอดขายเพิ่มขึ้น 0%-19% จำนวน 43 ราย และยอดขายลดลง 0%-19% จำนวน 50 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 100%-119%

28 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 80%-99%

96 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 60%-79%

164 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 40%-59%

338 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 20%-39%

281 ราย

ยอดขายเพิ่มขึ้น 0%-19%

43 ราย

ยอดขายลดลง 0%-19%

50 ราย