เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย?

ทีมงานกำลังทำ เว็บไซต์

เว็บไซต์ สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า

การสร้าง เว็บไซต์ (Website) จะมีการเก็บชื่อ และบัญชีธนาคารของเจ้าของเว็บไซต์ไว้กับผู้ให้บริการ โฮสติ้ง (Hosting) ในขั้นตอนการชำระเงินค่า Hosting และโดเมน (Domain) ในกรณีที่ใช้โดเมนที่ลงท้ายด้วย .th จะต้องใช้เอกสารจากทางราชการในการลงทะเบียนเท่านั้นซึ่ง โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใช้เพียงอีเมลเท่านั้น

เว็บไซต์ ที่มีการออกแบบเค้าโครงให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ย่อมมีความเชื่อมากกว่า Social Media เพราะ Social Media ปรับแต่งเค้าโครงของเพจได้น้อยมาก หรือไม่ได้เลย ทำให้มีข้อกำจัดในการออกแบบ User Experience และ User Interface ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก

เว็บไซต์มีความสามารถ และยืดหยุ่นมากว่า

เว็บไซต์สามารถเพิ่มความสามารถได้ตามความต้องการ และยืดหยุ่นได้มากที่สุดซึ่ง Social Media สามารถเพิ่มความสามารถ และยืดหยุ่นได้น้อยมาก ตามข้อจำกัดของ Social Media ที่ใช้อยู่

เว็บไซต์มีผู้ใช้ และมีความเป็นสากลมากกว่า

เว็บไซต์เกิดขึ้นบนโลกมาได้ 28 ปีแล้วนับจากเว็บไซต์แรกของโลกที่ได้เปิดตัวเมื่อปี 1991 ทำให้มีจำนวนผู้ใช้ และมีความเป็นสากลมากกว่า ส่วน Social media เกิดขึ้นบนโลกมาได้ 18 ปีนับจากลิงค์อิน (LinkedIn) ได้เปิดตัวเมื่อปี 2001 ส่วนเฟซบุ๊ก (Facebook) เปิดตัวเมื่อปี 2004 ทำให้มีจำนวนผู้ใช้ และมีความเป็นสากลน้อยกว่า

เว็บไซต์เป็นมิตรกับเสิร์ชเอนจิน และเข้าถึงได้มากว่า

เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้า ตัวเลือกอันดับแรกคงนี้ไม่พ้น Google เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) อันดับ 1 ของโลก ขณะที่ผู้บริโภคกำลังค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword) ลิงก์ ต่างๆ ก็สามารถคลิก Link เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยอย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเพจ (Page) ของ Social media ก็สามารถคลิก Link เข้าสู่เพจได้เลยเช่นกัน แต่ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ จนกว่าจะสมัครสมาชิก หรือล็อกอิน (Login) ก่อนจึงจะเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้ใช้บางท่าน และเป็นมิตรกับเสิร์ชเอนจินน้อยกว่าเว็บไซต์

เว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของคุณ และมั่นคงกว่า

เว็บไซต์นั้นมีคุณเป็นเจ้าของ 100% ทำให้มั่นคงกว่า Social Media ที่คุณเป็นเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ง่านเท่านั้น ซึ่งต้องทำตามกฎอย่างเคร่งครัด และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากวันใดคุณทำผิดกฎ เพจของคุณอาจถูกระงับการใช้งานในทันที ในกรณีที่ Social Media จะหยุดให้บริการ คุณจะสำรองข้อมูลได้ยาก หรือไม่ได้เลย ซึ่งต่างจากเว็บไซต์ที่ สำรองข้อมูลได้ในง่าย ในไม่กี่คลิก

จากการทำแบบสำรวจกับลูกค้าของเราจำนวน 1,000 ราย ในการตอบคำถาม “ท่านจะเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทใดระหว่าง บริษัท A ที่มีเว็บไซต์ เพียงอย่างเดียว กับ บริษัท B ที่มี Social Media เพียงอย่างเดียว” พบว่าลูกค้าของเรา 88% เลือก บริษัท A ที่มีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว