ท่านจะได้รับอะไร? เมื่อใช้บริการ
รับเขียนเว็บไซต์ กับเรา

ทีม รับเขียนเว็บไซต์

สิ่งที่ท่านจะได้รับ หลังจากใช้บริการ
รับเขียนเว็บไซต์ กับเรา

แพ็กเกจบริการ รับเขียนเว็บไซต์ ที่คุ้มค่าที่สุด

Hybrid Cloud 20 GB 1 Year (มูลค่า 5,000 บาท)
Unlimited Premium Image (มูลค่า 50 บาท / ไฟล์)
Advanced Usability Design (มูลค่า 150,000 บาท)
Advanced UI Design (มูลค่า 2,500 – 3,500 บาท / หน้า)
Advanced Responsive Design (มูลค่า 2,500 – 3,500 บาท / หน้า)
Advanced SEO (มูลค่า 10,000 บาท)
Fusion Dashboard (มูลค่า 2,000 บาท)
Domain name 1 Year (มูลค่า 500+ บาท)
Business Email 1 Account 1 Year (มูลค่า 1,000 บาท)
Advanced Form System (มูลค่า 2,500+ บาท)
Advanced Statistics System (มูลค่า 1,000 บาท)
Advanced Accelerate System (มูลค่า 2,500+ บาท)
Advanced Security System (มูลค่า 1,000 บาท)
eCommerce System (มูลค่า 5,000+ บาท)
Premium Video (มูลค่า 50 บาท / ไฟล์)
Video System (มูลค่า 1,000 บาท)
Premium Application (มูลค่าขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม)
Application System (มูลค่าขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม)