เว็บไซต์ TranEx Service (บริการที่ใช้ : รับสร้างเว็บไซต์) ขนาดหน้าจอ Notebook

Design and modify by Wis.im (บริการ รับสร้างเว็บไซต์)

Name : TranEx Service
Total Assets : 11,384,074 Baht
About : บริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทย
Status : กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

วันที่ 6 ‎มิถุนายน 2018 Wis.im ได้เริ่มทำเว็บไซต์ให้บริษัท TranEx Service อย่างเป็นทางการ เป้าหมายคือทำเว็บไซต์ของบริษัท TranEx Service โดยออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบยูสบิลิตี้ของ Steve Krug และดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสวยงามตามแบบฉบับของบริษัท หลังจากที่เราพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท TranEx Service เสร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้จัดการโครงการ และยังให้เราพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Responsive Design