เว็บไซต์ SaveTech (บริการที่ใช้ : รับสร้างเว็บไซต์) ขนาดหน้าจอ Notebook

Design and modify by Wis.im (บริการ รับสร้างเว็บไซต์)

Name : SaveTech
Total Assets : N/A Baht
About : บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟสำหรับโรงแรมชั้นนำ
Status : เว็บไซต์พร้อมใช้งาน

วันที่ ‎23 ‎กรกฎาคม 2018 Wis.im ได้เริ่มทำเว็บไซต์ให้บริษัท SaveTech อย่างเป็นทางการ เป้าหมายคือทำเว็บไซต์ของบริษัท SaveTech โดยออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบยูสบิลิตี้ของ Steve Krug และดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสวยงามตามแบบฉบับของบริษัท หลังจากที่เราพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของบริษัท SaveTech เสร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกรรมการผู้จัดการ และยังให้เราพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมยังเสนอให้เราพัฒนาเว็บไซต์ในเครือ SaveTech ทั้งหมด

Responsive Design